Masalah Produk Out Of Stock

Sehingga kini, masih banyak timbul masalah berkenaan produk OUT OF STOCK. 


Saya dan team cuba sebaik mungkin untuk mengekalkan stok agar tidak OUT OF STOCK namun terdapat jangkaan yang tidak dapat dielakkan.